PENGHANTARAN PERCUMA dalam Malaysia untuk pesanan melebihi RM80.
PENGHANTARAN PERCUMA ke Singapura untuk pesanan melebihi SGD50.
Slaid sebelumnya
Slaid seterusnya

Terma & Syarat – Program Gabungan

Dengan mendaftar untuk Program Gabungan Jaserie, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini. Sila pastikan bahawa sebelum mendaftar akaun anda, membacanya dengan teliti akan membantu!

Terma perjanjian ini boleh berubah pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda, jadi sila baca dengan teliti. Sebarang perubahan yang dibuat oleh kami akan terikat dengan penggunaan berterusan perkhidmatan dan sumber kami juga!

Kegagalan untuk mematuhi mana-mana syarat Syarat ini boleh mengakibatkan penamatan atau penggantungan. Anda juga akan kehilangan semua bayaran yuran rujukan ahli gabungan tertunggak yang diperoleh semasa pelanggaran.

Pendaftaran Akaun & Syarat

Program Gabungan Jaserie ialah program jemputan sahaja yang eksklusif. Apabila mendaftar, anda mesti memberikan nama penuh anda yang sah, alamat e-mel yang sah dan sebarang maklumat lain yang diminta dalam borang untuk melengkapkan proses pendaftaran untuk akaun Ahli Gabungan.

Kami akan menyemak permohonan anda dan memaklumkan sama ada diterima untuk menyertai atau tidak.

Anda bertanggungjawab untuk keselamatan akaun anda, termasuk sebarang nama pengguna dan kata laluan. Kami tidak membenarkan anda berkongsi nama pengguna dan kata laluan anda dengan mana-mana orang lain mahupun dengan berbilang pengguna pada rangkaian. Tanggungjawab untuk keselamatan mana-mana nama pengguna dan kata laluan yang dikeluarkan (termasuk mana-mana Orang Jemputan) terletak pada anda.

Jika anda percaya bahawa orang lain mengetahuinya atau telah mendapat akses kepada mereka melalui kecurian atau kompromi, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami dengan segera supaya mereka boleh membantu menyelesaikan isu ini secepat mungkin!

Pautan Rujukan & Promosi

Sebaik sahaja anda telah mendaftar untuk Program dan diluluskan, pautan URL ahli gabungan akan dijana dan dihantar kepada anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan setiap pautan tersebut diformat dengan betul.

Kami mungkin memerlukan kebenaran bertulis terlebih dahulu sebelum anda menggunakan nama atau grafik kami dalam mana-mana e-mel pukal sekalipun. Kami akan menamatkan perjanjian jika terdapat aduan spam yang menyebut kami, dan/atau disebabkan aktiviti pemasaran anda dengan syarikat ini.

Yuran Rujukan

Kami hanya akan membayar yuran rujukan pada pautan yang dijejaki dan dilaporkan secara automatik oleh sistem kami. Untuk sistem kami menjejaki rujukan, pelawat mesti mendayakan kuki. Kami tidak akan membayar yuran rujukan jika seseorang mengatakan mereka mendaftar melalui anda, tetapi ia tidak dijejaki oleh sistem kami.

Yuran rujukan ialah 15% daripada hasil kami daripada pelanggan yang anda rujuk. Yuran rujukan hanya diperoleh jika pelanggan membuat pembayaran sepenuhnya.

Akan ada tempoh tangguh rujukan selama 14 hari. Yuran Rujukan hanya direkodkan lebih lama daripada tempoh tangguh.

Bayaran

Yuran rujukan terakru dibayar melalui pindahan bank kira-kira dua kali sebulan. Anda mesti mempunyai akaun bank yang sah untuk menerima yuran rujukan, kerana kami tidak menawarkan pembayaran melalui cek/cek, kad kredit, tunai atau kaedah lain.

Bayaran pelanggan dikembalikan/dibatalkan atau bayaran dicaj balik disebabkan penipuan kad kredit tidak layak untuk yuran rujukan. Kami mungkin menangguhkan pengkreditan yuran rujukan tertakluk kepada pertimbangan analisis risiko dan prosedur Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Ringkasan pendaftaran dan penyata yuran rujukan tersedia kepada Ahli Gabungan dengan log masuk ke akaun Ahli Gabungan mereka.

Struktur yuran rujukan tertakluk kepada perubahan mengikut budi bicara kami.

Kami berhak untuk membatalkan yuran rujukan yang diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan.

Tempoh Perjanjian dan Program

Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila kami menerima permohonan Program anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh mana-mana pihak. Sama ada anda atau kami boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan memberikan notis penamatan kepada pihak lain. Notis melalui e-mel, ke alamat anda dalam rekod kami, dianggap sebagai notis yang mencukupi untuk menamatkan Perjanjian ini. Jaserie berhak untuk menamatkan Program pada bila-bila masa. Selepas penamatan Program, Jaserie akan membayar sebarang pendapatan tertunggak yang sah.

Penamatan

Jaserie, mengikut budi bicara mutlaknya, mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak semua penggunaan Program semasa atau akan datang atas sebarang sebab pada bila-bila masa. Penamatan sedemikian akan mengakibatkan penyahaktifan atau pemadaman Akaun Ahli Gabungan anda, dan pelucuthakan dan pelepasan semua yuran rujukan yang berpotensi atau terakru dalam Akaun anda jika ia diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan. Jaserie berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa pun atas sebarang sebab pada bila-bila masa. Selepas penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, anda akan segera menghentikan penggunaan, dan mengalih keluar dari tapak anda, semua pautan ke tapak web Jaserie dan semua imej kami dan bahan lain yang disediakan di bawah Program.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di support@jaserie.com