PENGHANTARAN PERCUMA dalam Malaysia untuk pesanan melebihi RM80.
PENGHANTARAN PERCUMA ke Singapura untuk pesanan melebihi SGD50.
Slaid sebelumnya
Slaid seterusnya

Perjanjian: Laman web ini dikendalikan oleh Jaserie Enterprise ("Syarikat"). Di seluruh laman web, istilah "kita”, “kami” dan “kami” rujuk kepada Syarikat. Syarikat, "Jaserie”, menawarkan tapak web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia dari tapak ini, kepada anda, pengguna, dengan syarat penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini. Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut, termasuk terma dan syarat dan dasar tambahan yang dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna tapak, termasuk, tanpa had, pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.

Komunikasi: Apabila anda menggunakan jaserie.com atau anda menghantar e-mel kepada Jaserie, anda sedang berkomunikasi dengan kami secara elektronik dan oleh itu bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. Jaserie akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di tapak web dan/atau saluran media sosial dan/atau mesej teks/WhatsApp. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang disediakan oleh Jaserie kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut adalah secara bertulis.

Dasar privasi: Kami telah menerima pakai a dasar privasi yang anda patut baca untuk memahami sepenuhnya cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda.

Hak Cipta: Imej orang, produk dan tempat di laman web ini sama ada milik Jaserie atau pemberi lesen kami. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua kandungan yang disertakan di laman web ini (grafik, logo, teks, reka bentuk, gambar, video, ikon butang, risalah digital, imej) adalah hak milik Jaserie atau pemberi lesennya, rakan kongsi atau sekutunya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran mana-mana kandungan atau bahan di laman web ini adalah dilarang sama sekali dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta dan tanda dagangan, dan/atau undang-undang privasi, publisiti dan/atau peraturan dan statut komunikasi.

Promosi dan kod promosi: Dari semasa ke semasa, Jaserie mungkin menawarkan kod promosi yang mungkin terpakai pada mana-mana atau pembelian tertentu tertentu yang dibuat melalui tapak web kami. Kami sama sekali tidak bertanggungjawab untuk memaklumkan anda tentang sebarang promosi atau kod promosi yang akan datang melebihi kod promosi atau promosi semasa atau sedia ada. Setiap promosi dan kod promosi akan tertakluk kepada terma & syarat khusus yang dinyatakan pada masa kod promosi dikeluarkan (termasuk dan tidak terhad kepada tempoh kesahihan promosi atau kod promosi) sebagai tambahan kepada yang dinyatakan dalam Syarat ini. 

Jika anda telah membeli di laman web kami sebelum promosi diumumkan, Jaserie tidak bertanggungjawab untuk melanjutkan promosi yang sama kepada anda demi kepentingan keadilan kepada pelanggan kami yang lain. Kami mempunyai beberapa cara untuk memberitahu orang ramai tentang promosi atau kod promosi kami – kami mungkin menghantar butiran kepada anda melalui e-mel (jika anda telah mendaftar untuk e-mel pemasaran kami, atau kami mungkin mengiklankan promosi atau kod promosi di Laman Web kami melalui sepanduk atau mesej pop timbul, atau kami mungkin mengumumkannya di saluran media sosial kami, atau kami mungkin mengiklankan promosi atau kod promosi di mana-mana atau semua bilik pameran rakan kongsi rasmi kami yang disenaraikan di tapak web kami. 

Kami mempunyai hak untuk menolak anda menggunakan sebarang promosi atau kod promosi sebaik sahaja ia tamat tempoh atau ditebus sepenuhnya. Bergantung pada promosi atau kod promosi, kod promosi hanya boleh ditebus sekali untuk setiap pelanggan. Kod ini tidak boleh digunakan bersama dengan sebarang diskaun lain. Hanya satu promosi/baucar/kod promosi boleh digunakan bagi setiap pesanan.

Hadiah & hadiah percuma: Sebarang hadiah percuma dan/atau hadiah yang ditawarkan oleh Jaserie berhubung dengan promosi, peraduan, muhibah, dan sebarang acara rasmi kami yang lain tidak boleh dikembalikan, diganti atau dijual semula kepada Jaserie untuk wang tunai atau nilai kredit. 

Lesen: Mana-mana produk Jaserie, atau mana-mana bahagian Jaserie, TIDAK boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati atau sebaliknya dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa menyatakan kebenaran bertulis kami. Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, video, teks, susun atur halaman atau borang) Jaserie tanpa kebenaran bertulis yang nyata. Anda tidak boleh menyalahgunakan perkhidmatan Jaserie.

Keadaan am: Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa. Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit) mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan penghantaran melalui pelbagai rangkaian dan perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian. Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

Penghantaran & Penghantaran: Jaserie menghantar ke seluruh Malaysia dan Singapura untuk pesanan melebihi RM80 secara percuma melalui perkhidmatan penghantaran pihak ketiga melalui perjanjian panjang lebar. Dalam membeli produk kami, anda bersetuju dengan syarat penghantaran seperti di bawah:

· Janji kami ialah kami menyampaikan produk kami dalam 3-7 hari bekerja di Malaysia Barat dan 7 – 14 hari bekerja di Malaysia Timur.

· Jangka masa penghantaran mungkin lebih lama semasa musim jualan puncak seperti dan tidak terhad kepada Hari Raya, Krismas, Tahun Baru Cina dan banyak lagi disebabkan oleh permintaan tinggi yang diterima oleh rakan kongsi penghantaran pihak ketiga kami. Kami akan cuba yang terbaik untuk menghantar dalam tempoh masa penghantaran biasa kami, namun, kerana penghantaran dibuat oleh rakan kongsi penghantaran pihak ketiga, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kes penghantaran lewat semasa musim jualan tinggi.

· Tarikh dan masa penghantaran adalah tertakluk sepenuhnya kepada ketersediaan dan penjadualan oleh kami rakan kongsi penghantaran pihak ketiga, dan bukan Jaserie. Rakan kongsi penghantaran pihak ketiga kami biasanya akan menghubungi pelanggan selepas pembelian mereka untuk mengatur penghantaran tetapi ini adalah tertakluk sepenuhnya kepada mereka, dan bukan Jaserie.

harga: Harga untuk produk yang tersedia untuk pembelian melalui tapak akan dipaparkan kepada anda di tapak. Harga yang dipaparkan tidak termasuk kos penghantaran dan cukai. Semua transaksi monetari di laman web berlaku dalam MYR (Ringgit Malaysia).

Bayaran: Jaserie menggunakan gerbang pembayaran pihak ketiga untuk mengumpul transaksi pembayaran daripada pelanggan. Gerbang pembayaran pihak ketiga kami seperti Stripe diaudit oleh juruaudit diperakui PCI dan diperakui oleh Pembekal Perkhidmatan PCI Tahap 1. Ini ialah tahap pensijilan paling ketat yang tersedia dalam industri pembayaran. Untuk mencapai matlamat ini, mereka menggunakan alatan dan amalan keselamatan terbaik dalam kelasnya untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi di Stripe.

Ketersediaan produk: Jaserie berhak tanpa notis terlebih dahulu untuk menghentikan atau menukar spesifikasi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini tanpa menanggung sebarang kewajipan. Jaserie tidak dapat menjamin ketersediaan produk untuk semua produk pada setiap masa. Anggaran tarikh stok semula tidak dijamin atau disahkan. Pembelian dan pesanan pelanggan dipenuhi berdasarkan siapa cepat dia dapat.

Ketepatan maklumat: Jaserie cuba untuk menjadi setepat mungkin. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa penerangan produk atau sebarang kandungan perkhidmatan adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, dikemas kini atau bebas ralat. Jika produk yang ditawarkan oleh Jaserie tidak seperti yang diterangkan, satu-satunya ubat anda ialah mengembalikannya dalam keadaan yang tidak digunakan. Jaserie melakukan yang terbaik untuk memaparkan warna produk yang ditunjukkan di tapak webnya setepat mungkin. Walau bagaimanapun, kerana warna yang anda lihat bergantung pada monitor anda, kami tidak dapat menjamin bahawa paparan mana-mana warna monitor anda adalah tepat. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang percanggahan antara warna yang dipaparkan dan warna sebenar yang dilihat untuk produk itu sendiri.

Undang-undang: Sebarang pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dalam apa jua cara dengan penggunaan perkhidmatan Jaserie oleh anda atau mana-mana produk yang dijual oleh Jaserie melalui laman webnya atau saluran yang berbeza akan diselesaikan melalui timbang tara, bukannya di mahkamah. Jaserie dan anda bersetuju bahawa sebarang prosiding penyelesaian pertikaian akan dijalankan hanya secara individu dan bukan dalam tindakan kelas, disatukan atau perwakilan.

Polisi Bayaran Balik & Pemulangan: Kami telah menerima pakai a syarat pengembalian yang patut anda baca.